Ranch Chivas (OPG Marčenić)

Vlasnici unatrag nekoliko godina u zaseoku Željeznica intenzivno rade na oplemenjivanju novih sadržaja konkretno na popularizaciji konjičkog turizma, a u ponudi imaju i ostale usluge.
Vlasnik Tomislav Marčenić posjeduje HKS jahaču dozvolu, certifikat za vodiča u konjičkom turizmu (FITE) I AIEW jahaču dozvolu.
Svakako hvalevrijedan pristup i angažman u stvaranju novih sadržaja na ivanečkom području ali i Varaždinske županije.
Više informacija o njihovom radu, aktivnostima i sadržajima možete naći na:
Adresa: Željeznica 27, 42242 Radovan
GSM: +385 99 246 8004 - Tomislav
E-mail: ranch.chivas@gmail.com
Web: www.ranch-chivas.com
FB: https://www.facebook.com/ranchChivas/
Instagram: https://www.instagram.com/cowboytomhr/

Slični članci