Apartman Migač

Usluga smještaja: Apartman u domaćinstvu, modul s tri sobe, 6 ležajeva
Vlasnik Biljana Migač, Punikve 84, 42240 Ivanec
Tel. +385 99 2166692
E-mail: bibimedo@gmail.com

Slični članci