Ostali ugostiteljski objekti

 

Kušaonica Franić Cerje Tužno 12a
   
Zalogajnica Rogina Trg hrvatskih ivanovaca 8
   
Zalogajnica Špica Trg hrvatskih ivanovaca 10
   
   
   
Caffe bar Gost&Ona  Trg hrvatskih ivanovaca 9, Ivanec
   
Caffe bar Steiner Vladimira Nazora 2, Ivanec
   
Caffe bar Daj-Dam  Mirka Maleza 4, Ivanec
+ 38598489534
   
Caffe bar Breza  Ul. Antuna Mihanovića, Ivanec
   
Kino Café  Trg hrvatskih ivanovaca 13, Ivanec
   
Mali Caffe  Ul. Vladimira Nazora 3, Ivanec
   

Mali park

Ul. Akademika Mirka Maleza 36, Ivanec
   
Caffe Bar Bueno Ul. Ivana Gorana Kovačića 16, Ivanec
+385994100139
   
Rock Club Baza Dvojka Ul. Vladimira Nazora 12, Ivanec
+38542781157, +385912343399
   
Caffe bar 'AS' Prigorec 40, Prigorec
+38542782992
   
Caffe Bar & Night Bar Passenger Ul. Ivana Gundulića 1, Ivanec
+385994141504
ropejuricevski@gmail.com
   
Kavana Ivana Varaždinska ul. 7, Ivanec
+38542492470, +385911675000
kavanaivana@gmail.com
   
Caffe bar Vitezi Trg hrvatskih ivanovaca 1, Ivanec
   
Caffe bar Adria Oil Varaždinska 39, Ivanec
   
 Caffe bar Matrix I. Gundulića 17, Ivanec
   
Caffe bar Rubin Varaždinska 24, Ivanec
+38542783659
   
Caffe bar Allegri Ivanečko Naselje, Ivanec
   
Caffe bar Danica Margečan 2B, Margečan
   
Caffe bar Radovan Varaždinska ul. 5, Radovan
   
Caffe bar King Mirka Maleza 18, Ivanec
   
Caffe bar Feniks Ul. Vladimira Nazora 96C, Ivanec
+38542783480
   
Caffe bar Rotor Gospodarska 2, Ivanec
   
Caffe bar Pri Markoviću Osečka 2, Osečka
   
Caffe bar Pila Ivanečka Željeznica 59
   
Caffe bar M1 Jerovec 29
   
Caffe bar Bijeli cvijet Bedenec 106
   
Caffe bar TIK TOK Cerje Tužno 7
   
 

Slični članci