Smještaj Sokol Boris

Objekt u domaćinstvu **
Vlasnik Boris Sokol, Ivanečki Vrhovec 7N, 42240 Ivanec
Usluga smještaja: Kuća za odmor u domaćinstvu, dvije sobe, 4 ležaja
Tel. +385 98 928 9989
E-mail: sokol.boris@gmail.com

Slični članci