Dokumenti TZ grada Ivanca

PROPISI IZ TURIZMA

 Temeljni propisi u turizmu

 1. Zakon o pružanju usluga u turizmu
 2. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Pravni okvir – turističke zajednice

 1. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
 2. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
 3. Zakon o turističkoj pristojbi

Sve važeće zakone i provedbene propise iz područja ugostiteljstva i turizma možete pronaći na mint.gov.hr

 

ORGANIZACIJA TZGI

PREDSJEDNIK

Boris Jagetić Daraboš

 

SKUPŠTINA

 1. LJILJANA PETAK - KTC D.D. IVANEC 
 2. ALEKSANDER SEKULA - PETROL D.O.O.       
 3. ŽELJKO ČREPINKO – KONZUM PLUS D.O.O., IVANEC         
 4. GORDANA MUJANOVIĆ - SPM-FLOWER D.O.O. i ŠPREM AMARENA         
 5. KARMELA GOTAL - POLJODOM D.O.O.        
 6. DARKO MOLNAR - HOTEL ORION    
 7. ŠTEFICA KUZMINSKI - ŠTEFICA KUZMINSKI, „DAJ-DAM“    
 8. IVICA IPŠA - LIPI J.D.O.O.
 9. SUZANA LAZAR - INA D.D.
 10. TIHOMIR GOLUB - TAUBEK TOURS D.O.O.
 11. TOMISLAV JAGIĆ - GERMANIA SPORT D.O.O.
 12. ANDREJA GALIĆ - KNJIŽARA FRIŠČIĆ

 

VIJEĆE

 1. ALEKSANDER SEKULA - PETROL D.O.O.
 2. ŽELJKO ČREPINKO - KONZUM PLUS D.O.O., IVANEC
 3. DARKO MOLNAR - HOTEL ORION
 4. ŠTEFICA KUZMINSKI - ŠTEFICA KUZMINSKI, „DAJ-DAM“
 5. IVICA IPŠA - LIPI J.D.O.O.
 6. DEJAN LEVAČIĆ - PLANINARSKI DOM
 7. TOMISLAV JAGIĆ - GERMANIA SPORT D.O.O.
 8. ANDREJA GALIĆ - KNJIŽARA FRIŠČIĆ

 

DIREKTORICA

Romana Pomper Pozder

 

STRATEŠKI DOKUMENTI

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. (NN 2/2023)

Strategija razvoja turizma Varaždinske županije 2015. - 2025. (.pdf)

OPĆI DOKUMENTI

Statut (.pdf)

Poslovnik o radu Skupštine (.pdf)

Poslovnik o radu Turističkog vijeća (.pdf)

PLANOVI I IZVJEŠĆA

2023.

Program rada s financijskim planom (.pdf)

I. izmjena Programa rada s financijskim planom (.pdf)

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Grada Ivanca uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); izmjena (NN 85/15); izmjena (NN 69/22) i Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14), izmjene (NN 141/2022).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Ivanca. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

 • na adresu: Turistička zajednica Grada Ivanca, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, 42240 Ivanec
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: romana@ivanec-turizam.hr
 • donijeti osobno u Turističko-informativni centar, radnim danom od 7:30 do 15:30 sati

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

OBRASCI

Zahtjev za pristup informacijama (.doc)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija (.doc)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.doc)

 

Slični članci