Mlinarska šetnica, mostovi i izvorišta blistaju - u cvijeću!

TZ grada Ivanca tradicionalno, godinama utječe što direktno i indirektno na hortikulturno oplemenjivanje prostora kao i ciljanih zanimljivih turističkih sadržaja.

U ovome slučaju koncentracija je usmjerena na interpretacijske ploče mlinarske šetnice vezano na Ivanečke mlinove.

Zahvaljujemo svima na pomoći!hortikultura

Slični članci