Ivanečki mlinarski put

karta

Tehnički podaci staze:
Najmanja visina (mlin 19): 206 m
Najveća visina (mlin 1): 390 m
Visinska razlika (mlin 1 - mlin 19): 184 m
Udaljenost (mlin 19 - mlin 1): 6,72 km
Ukupno vrijeme: ~3 sata

Napomena: Više informacija o mlinarskim lokalitetima nalazi se pod Ivanečki mlinovi, a o poslovnim subjektima na Interaktivnoj karti