Kapela Sv. Donata

Kapela Sv. Donata sagrađena je 1748. godine. S vremenom je postala ruševna zbog čega je Ladislav Kukuljević 1891. godine poduzeo potpunu obnovu i darovao potrebnu ciglu i crijep, a mještani su dali dio u novcu i dobrovoljnom radu.

Slični članci