Audio vodič

MLIN DANIJELA POSARIĆA „DANEKOV MELIN“

MLIN DANIJELA POSARIĆA  „DANEKOV MELIN“

 

Vlasnik Danekovog melina i njegov mlinar bio je Danijel Posarić. Mlin je obavljao mljevenje žita te preradu bundevinih koštica u crno ulje. Usluga prerade koštica koristila se širom Varaždinske županije, a proces je trajao do tri dana. Dok su čekali, posjetitelji su se okupljali u posebnoj prostoriji, pjevali, kartali se i dijelili priče.

U potkrovlju mlina još i danas postoji sobica u kojoj je boravio vlasnik. Vlasnik je aktivno sudjelovao u procesu, čak i sam ručno obrađivao kamene žrvnjeve obližnjeg kovača.

Proces obrade kamena zvao se klep. Prvo brašno nakon obrade nije bilo kvalitetno i često se koristilo za stočnu hranu. Velika drvena preša za preradu ulja i interijer mlina i danas svjedoče o tom vremenu. Mlin je prestao raditi 1985. godine.