Audio vodič

MLIN ANTUNA GOTALA „GOLOVERSKI MELIN“

MLIN ANTUNA GOTALA „GOLOVERSKI MELIN“

 

Mlin, nekoć vlasništvo Antuna Gotala, čuvar je povijesti sa svojim brojnim pričama. Zanimljivo ime Goloverski melin vuče korijene od vlasnika koji su nekad naseljavali Goli vrh, zaselak u blizini Vitešinca.

Korito Bistrice i dalje čuva arhitektonske ostatke ovog postrojenja, dok kanali koji su vodili i odvodili vodu više nisu u funkciji. Mlin je prestao s radom 1952. godine. Kompleksnost ovog mlina očitovala se u zahtjevnom procesu kombiniranja vodenog kola sa žrvnjem, dok je mlinarska i pilanska aktivnost zahtijevala dodatan napor, znanje i preciznost. 

Mlinarska produkcija zahtijevala je savršenu harmoniju između kola i žrvnja, posebno kod ovakvih kombiniranih mjesta poput mlinova i pilana. Ovo je bio izazov koji je zahtijevao dodatni trud i stručnost, uz pažljivo poštivanje svih tehničkih aspekata.

Kanali koji su nekada usmjeravali vodu do mlina i odvodili je danas su nestali iz našeg vidokruga. Na temelju prirodnih obilježja iz daljine se moglo pretpostaviti ili prepoznati postojanje mlina. Uvijek se težilo da mlin bude dostupan korisnicima pa su se do mlinova redovito održavali putovi.