Audio vodič

MLIN JOSIPA I ROZE SEVER

MLIN JOSIPA I ROZE SEVER

 

Mlin Josipa i Roze Sever u cijelosti je izgrađen od drva. Sa strane možete uočiti drvene ostatke žlijeba po kojem se voda usmjeravala na mlinsko kolo kao i arhitektonske tragove koji su dijelovi njegova temelja. Mlin je prestao s radom 1980. godine. Od pokretnih materijalnih dokaza ostale su samo dvije metalne posude koje zovemo mjerice. Mjerice su od pola i jednog litra, na njima je apliciran žig, dokaz ispravnosti količine. Svi mlinari su za svoj posao uzimali naknadu u naturi zvanu ušur te su za to koristili metalne posude.