Audio vodič

KURIJA CERJE TUŽNO

KURIJA CERJE TUŽNO

 

Nalazimo se u naselju Cerje Tužno nadomak grada Ivanca. Smješteno na blagim obroncima, Cerje Tužno u prošlosti se sastojalo od tri dobra: Cerja Gornjeg, Cerja Srednjeg i Cerja Tužnog. Najstarije od tih dobara bilo je Cerje Gornje koje ima najbogatiju povijesnu pozadinu, gdje se ističe kurija Cerje Tužno.

U povijesnim spisima mjesto Cerje Tužno prvi se puta spominje 1306. godine. U srednjem vijeku Cerje je s Ivancem i Belom bilo veliko dobro koje je pripadalo vitezovima Ivanovcima. Krajem 16. stoljeća Cerje je pripalo obitelji Pethö de Gerse, a u 18. stoljeću svi posjedi obitelji Pethö de Gerse dolaze u vlasništvo Ladislava Erdödya, za kojeg se smatra da je na temeljima starog dvora 1740. godine izgradio ovu kuriju. Uz kuriju je bila izgrađena kapela Svete Barbare, koja nažalost nije očuvana, ali se zato njezin kalež čuva u Varaždinskoj katedrali. Ova kurija simbolizira povijest naselja i njegovo naslijeđe. Kroz 19. stoljeće kurija je bila vlasništvo nekoliko plemićkih obitelji od kojih je posljednja bila obitelj Peschke. Budući da je Peschke bio kum bana Josipa Jelačića postoji predaja da je upravo u ovoj kuriji ban Jelačić skovao svoj ratni plan za vojni pohod protiv Mađarske.

Ime Vinka Peschkea mlađeg (1860. – 1922.) ostavilo je dubok trag kada je riječ o ovoj kuriji. Peschke je oblikovao kuriju kao epicentar intelektualaca i domoljuba, doprinoseći društvenom životu naselja. Unutar ovih zidina održavana su društvena okupljanja, a Peschke je postao lokalni dobrotvor, donirajući sredstva za izgradnju mosta i podržavajući obrazovanje. Od 1895. godine u kuriji je bila smještena pučka škola i stan učitelja sve do 1912. godine kada je premještena u Stažnjevec. 20-ih godina 20. stoljeća obitelj Peschke kuriju prodaje obitelji Brlek u čijem je vlasništvu i danas. Današnji izgled kurije samo je dio kompleksa dvorca koji je nekada postojao prema povijesnim kartama.

Cerje Tužno nudi više od prirodne ljepote. Hortikulturno uređeni vrtovi i očuvana arhitektura čine ovaj kutak doista posebnim. Kurija, sada zaštićeno kulturno dobro, svjedoči o bogatoj povijesti naselja.