Audio vodič

STARI GRAD IVANEC

STARI GRAD IVANEC

 

Nalazimo se na lokalitetu Stari grad Ivanec. Stari grad nažalost više ne postoji, no u svojoj burnoj povijesti prošao je kroz različite faze izgradnja, obnova i vlasništva. Oštećen je jako tijekom II. svjetskog rata, preostale dvije kule srušene su 1959. godine, a njihovi ostaci su ugrađeni u temelje glavnih ulica Ivanca.

Nastanak grada nije precizno utvrđen, ali prvi sigurni podaci potječu iz 1558. godine kad je obitelj Petheö de Gerse postala vlasnikom. Kralj Ferdinand II. spominje da je grad Ivanec nastao iz ruševina stare križarske crkve. No to se pokazalo pogrešnim, budući da je kapelica još tada postojala.

Kapela Petheövih iz 1674. godine bila je važan dio grada, ali 1844. je djelomično srušena.

Nakon niza promjena vlasnika, uključujući Ladislava Erdödyja i baruna Adama Peharnika-Hotkovića, grad je konačno prešao u ruke obitelji Kukuljević. Ladislav Kukuljević je grad tada obnovio i uredio.

No, Stari grad je tijekom II. svjetskog rata teško stradao, a nakon rata je nacionaliziran i došlo je do daljnjeg oštećenja i konačnog rušenja preostalih kula 1959. godine.

Krajem dvadesetog stoljeća na mjestu Starog grada Ivanca započela su arheološka iskapanja i pronađeni su zanimljivi nalazi iz rimskog doba te navedena iskapanja idu u smjeru da ovaj prostor jednom bude arheološki park u kojem će se nastaviti detaljnija istraživanja.