Fotografija

Posted in Ugostiteljstvo, kulturni i sportski objekti

Ivanečki kraj je pravi raj za fotografe i fotografiranje. Svjedoči tome i bogata fotografska povijest ovoga kraja. Ivančica uvijek mami fotografe jer su njezine šume, putovi, staze, stijene i livade kao da su stvoreni za fotografiranje.

Jezera i bajeri stanište su 65 vrsta ptica i drugih životinjskih vrsta. U šumama obitava divlja svinja, jelen, srna, lisica, kuna, tvor i divlja mačka.

Tražite li dobre motive za vaše objektive, obavezno posjetite ivanečki kraj koji je nadahnjivao mnoge poznate fotografe kao što su Otokar Hrazdira i Petar Jagetić.