Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Više informacija o tome možete pronaći u našoj Politici o zaštiti privatnosti. Ukoliko se slažete sa spremanjem kolačića na vaše računalo odaberite SLAŽEM SE

Novosti

Objavljen javni poziv za potpore Hrvatske turističke zajednice u 2018. godini

logo htz

Hrvatska turistička zajednica će i u 2018. godini dodjeljivati bespovratna sredstva putem programa potpora s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranje prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini, te obogaćivanja ponude u pred i posezoni.
Projekti, inicijative i događanja kojima će se odobriti potpora odabrat će se sukladno razrađenim kriterijima, dok će odluku o izboru i visini potpora donijeti Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice na prijedlog sukladnog Povjerenstva.

PROGRAMI I POTPORE:
1. Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2018. godini
2. Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima
3. Potpore programima DMK

1. Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2018. godini
Programom dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2018. godini uređuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti/de minimis potpora, koje dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica poduzetnicima za sufinanciranje troškova predviđenih ovim Programom.
Potpore sukladno ovom Programu, HTZ će dodjeljivati sukladno Uredbi Komisije (EU) 1407/13 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.
Na temelju ovog Programa, Hrvatska turistička zajednica će u 2018. godini raspisati Javne pozive za sljedeće mjere:
1. Projekti turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima,
2. Potpore događanjima,
3. Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija.

2. Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima
Temeljem Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2018. godinu Hrvatska turistička zajednica objavljuje
JAVNI POZIV
za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima .
Sredstva potpore odobravaju se za programe podijeljene na dvije mjere:
Mjera 1. - Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone
1. wellness i zdravlje (izgradnja ili obnova vanjskih bazena tlocrtne površine od najmanje 30 m2 i unutarnjih bazena tlocrtne površine od najmanje 20 m2, wellness, oprema za fitness centre/teretane (sprave za vježbanje i dodatna oprema za vježbanje), oprema za studio za masažu, oprema za saune i oprema za wellness studio (masažni bazeni-whirpool, ležaljke, stolovi, lampe i sl.) te dodatna oprema za wellnes),
2. kulturni turizam (ulaganje u infrastrukturu i sadržaje kulturnih ustanova),
3. cikloturizam (ulaganje u infrastrukturu i opremu za odmorišta, bike servise, bike & bed smještaj),
4. pustolovni i sportski turizam (potrebna infrastruktura i oprema za izletišta, špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, igrališta),
5. poslovni turizam (ulaganje u infrastrukturu i nabava opreme za potrebe održavanja poslovnih skupova),
6. gastro i eno turizam (ulaganje u kušaonice vina i drugih pića i gastroproizvoda, vinotočja, pokretne kuhinje za show cooking).
U okviru Mjere 1 najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000,00 kn a najviši 200.000,00 kn. U okviru Mjere 1 prijaviti se mogu pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu te OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava.
Mjera 2. - Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda
1. razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude (izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta - hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion i drugo, npr. uvođenje sustava za grijanje i/ili hlađenje u smještajne objekte, ugradnja dizala u smještajne objekte),
2. izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta,
3. uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture (npr. izletišta, vidikovci, promatračnice, poučne pješačke staze, biciklističke, vinske i druge tematske staze, špilje, stijene za penjanje, golf vježbališta, plaže na jezerima, rijekama, šljunčarama, turistički brod, vlak i dr.).
4. uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte (npr. dodatni sadržaji uz bazene, bazeni za djecu, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu, sadržaji i/ili elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom).
U okviru Mjere 2 najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000,00 kn a najviši 200.000,00 kn. Prijaviti se mogu pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu, OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava, ustanove te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2018. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži preostala sredstva najmanje u iznosu odobrene potpore, odnosno u iznosu realiziranih troškova realizacije projekta.
Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:
• u elektronskom obliku na online obrascima TIPN/18 i IP 2018 putem linka potpore.htz.hr i
• u tiskanom obliku - ispunjene online obrasce (TIPN/18 i IP 2018) potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s ostalom dokumentacijom.
Rok za podnošenje kandidatura je 31. siječnja 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 31. siječnja 2018. godine).
3. Potpore programima DMK
Temeljem Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2018. godinu Hrvatska turistička zajednica objavljuje
JAVNI POZIV
za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2018. godini
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose sljedećim ciljevima:
- aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na cijelom području Hrvatske,
- obogaćivanju turističke ponude,
- razvoju inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone te na kontinentu,
- stvaranju prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa te
- tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista na pojedinu destinaciju u Hrvatskoj.
Kandidature se podnose Hrvatskoj turističkoj zajednici u elektronskom obliku na online obrascima putem linka potpore.htz.hr i u tiskanom obliku. Kandidature se šalju na adresu: Glavni ured Hrvatske turističke zajednice, Iblerov trg 10/IV, p.p. 251, 10 000 Zagreb
Više informacija o programima i načinu prijave nalaze se na linku: https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice