Novosti

Prigodni poštanski žig

Razglednica Ivanec1Turistička zajednica povodom 620. obljetnice pisanog spomena grada Ivanca inicirala je izradu prigodnog poštanskog žiga br. 10, kojeg će izraditi Hrvatska pošta u Zagrebu. Pozivamo sve građane Ivanca i ostale zainteresirane na jedinstvenu uporabu žiga koji će biti dostupan na jedan dan u poštanskom uredu Ivanec i to 24.06.2016. Nakon tog dana žiga će biti trajno pohranjen u muzeju Hrvatske pošte.

Uz žig povodom obljetnice izradit će se i prigodne tiskovine, omotnica i razglednica kao i poštanska naljepnica Pepeljuga-Cinderella. Same tiskovine će biti producirane u ograničenoj količini i obilježene brojevima Ivanečkog kluba kolekcionara. Autor žiga i tiskovina je Boris Jagetić Daraboš.
Primarni cilj je obilježiti značajnu obljetnicu, a samim time napraviti indirektnu i direktnu promociju grada Ivanca na globalnoj razini što nam i uspijeva s obzirom da se prigodni žig već sad nalazi na službenim stranicama Hrvatske pošte.